Attention pro , jestli tu dnes bude veřejně a neveřejně trousit pomluvy a nepodložené fakta o , takto dopadne:

image