Před 3 lety

"Někdy si říkám, že jsem nejosamělejší člověk na světě. A stejně jako u vás v tom nehraje roli přítomnost nebo nepřítomnost lidí. Naopak nemám rád ty, kdo mne připraví o samotu a přitom mi neposkytnou opravdovou společnost. Nezáleží jim na věcech, na kterých záleží mně. Někdy do života nahlédnu tak hluboko, že když se ohlédnu kolem sebe, zjistím, že jsem zůstal sám a mým jediným společníkem je čas."

Irvin D. Yalom - Když Nietzsche plakal