L-Panorama - online - středa 10.3.2021 od 20: 00 hodin
- kulturní osvěžení "letem, lesbím světem" - hudba, čtivo, filmy, kvíz a setkání s významnými osobnostmi eL-světa - v přímém přenosu: https://teams.microsoft.com/l/....channel/19%3ac654b24

image