https://zaujimavysvet.webnovin....y.sk/dnesny-den-v-hi

Dnešný deň v histórii - 17. mája pred 31 rokmi bola zo zoznamu chorôb vyškrtnutá homosexualita | Zaujímavý Svet
zaujimavysvet.webnoviny.sk

Dnešný deň v histórii - 17. mája pred 31 rokmi bola zo zoznamu chorôb vyškrtnutá homosexualita | Zaujímavý Svet

V USA bol v roku 1968 publikovaný prvý verejne dostupný zoznam duševných porúch (The American Classification of Mental Disorders), v ktorom bola zaradená