Mishel is feeling 😃 Funny
4 years ago

Keď prejdeš z kvalitných vín na lacné čuča zo šúmienkou a si za spomínaš na sladké školské časy 😁

image