Hoci sú už jesenné rána mrazom poznačené, stále sa možno pod posledným lúčom slnka prechádzať poľnou cestou, vdychovať vôňu lístia šuchotajúceho pod nohami a oddychovať pri pohľade na obrazy aké vie namaľovať len jeseň.

image