Nedelni predvanocni maly vybeh.Co Vas pohyb mezi svatky?

image