Kvizova otazka: Ktery popovy zpevak/zpevacka nazpival pisen podle motivu z tohoto Rachmaninova klavirniho koncertu? 😉
https://youtu.be/JRDH5csoWi8