Láska je rezignace na logiku. Vědomá rezignace na vědomé schéma. Buď se jí poddáme nebo s ní bojujeme. Ale nemůžeme se s ní setkat na půl cesty. Bez ní nemůžeme dlouho existovat normálně v podmínkách absollutní reality. (závěrečná myšlenka v seriálu - Dům na kopci) - z mého pohledu nejde jen o lásku partnerskou, ale o lásku jako takovou.. láska sama k sobě, láska k rodině, láska ke zvířeti, láska k životu.. láska k čemukoli a komukoli. Každopádně to v mých očích a nitru má hloubku 🙂
Hezký večer všem. P.