nová píseň... blues inspirovaný polštářem 🙂

Jenoféfa Beta -  Zatímco spíš
youtu.be

Jenoféfa Beta - Zatímco spíš

hudba, text (níže v popisku): Jenoféfa Beta (rok: 2019)
více info na www.jenofefabeta.cz

Zatímco spíš, můj polštář mění se v moře
Vlnkami snů zastřených
Něžně ti šeptá do spánku
Ten, kdo tě má rád, nenechá tě touhou shořet
V objetí tvou žízeň uhasí
Pod dekou z ranních červánků

Hvězdy na nebi i naše dlaně bezděčně žhnou do noci
Kéž tuhle chvíli bouře neodvane
A jestli má pršet, ať nikdy neskončí

Zatímco spíš, můj polštář mění se v moře
Přílivem slov nevyřčených
Spěšně tě hladí po skráních
Hrozivý sráz láme jeho vlny
Z němých skal propletený
Pohřbívá naše setkání

Mraky na nebi a moje oči hovoří spolu jazykem vody
Cokoli začne, nakonec skončí
I naše loď vyplula dnes naposledy

Zatímco spíš, můj polštář mění se v moře
Slanou vodou zmáčený
Naposled líbá tvou tvář