Praha. Obed. Kafe. Tura. Vino. Fitko. Nekdo nekdy? Uz vidim ty davy 不不不不